459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Migréna

Popis migrény

Migréna je charakterizována jako záchvatovité onemocnění, u kterého převažuje jednostranná, pulzující a postupně se přesouvající bolest hlavy. Záchvat migrény může trvat hodiny, u někoho bohužel až dny. Objevit se též tzv. aura, což jsou záblesky a poruchy vidění.

Mechanizmus nemoci není znám, patrně výkyvy nervového hormonu (neurotransmiteru) serotoninu, stažení cév v mozku.

Příčiny

Příčiny se též velice různí, někteří uvádějí jako spouštěč:

Příznaky – klinický obraz

Hlavním příznakem je bolest hlavy, dále se může objevit motání hlavy, závrať, bolest břicha, potíže s trávením, zvracení, průjem, přecitlivělost, podrážděnost, přecitlivělost na světlo, poruchy zraku, citlivost na hluk, pohyb, či otřesy.

Komplikace

Nejvýznamnější komplikací je nadměrné či dlouhodobé užívání léku, které může poškodit jiné orgány.

Existuji i názory, že migréna je rizikovým faktorem pro zelený zákal, glaukom.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

U léčby se doporučuje vypozorování spouštěcích podnětů a předcházení kontaktu s nimi.
Vhodný je klid, ticho, stín až tma, studené obklady.

Léky

Migréna by měla být léčena ve spolupráci s lékařem. Moderní medicína používá antimigrenika, kam patří triptany (nahrazují funkci serotoninu), dále analgetika, antipyretika, antiflogistika, antidepresiva, beta-blokátory, blokátory vápníkových kanálů, xantiny a další.

Byliny

(Informační zdroje stránky)